Kunstenaars vanaf 18 jaar die zich willen aansluiten bij Artery kunnen lid worden na ballotage.

Aanmelding voor ballotage gebeurt door het formulier hieronder in te vullen en te verzenden.

De jaarlijkse contributie voor Artery bedraagt € 40.Na ontvangst van het formulier bekijkt de ballotage-commissie eerst het werk aan de hand van de website of ingestuurde foto's.

Bij positief oordeel ontvangt u een uitnodiging voor de ballotage, waarbij de commissie een aantal originele werken bekijkt (dus geen foto’s, werk op tablet e.d.).
Dat gebeurt op tweemaal per jaar op nader vast te stellen data.
Het werk wordt ’s ochtends ingeleverd en kan ’s middags weer worden opgehaald, op afgesproken tijden.

De uitslag wordt schriftelijk meegedeeld.

Bij de ballotage wordt gelet op originaliteit, kwaliteit, en zeggingskracht; of er samenhang, ontwikkeling en vernieuwing binnen het werk te zien is; en of er qua diversiteit binnen Artery iets toegevoegd zal worden.
De ballotage-bijdrage bedraagt € 10, na ontvangst van de uitnodiging voor ballotage tijdig tevoren over te maken op rek.nr NL15 SNSB 0821 4461 34.
Vergeet niet naam en ballotage-datum te vermelden.

Men kan geballoteerd worden voor niet meer dan 2 disciplines.
Aantal in te leveren originele werken: min. 6 per discipline.
Het getoonde werk moet recent zijn, d.w.z. van de voorafgaande twee jaren.

Samen met het werk kan desgewenst een schriftelijke toelichting of motivatie ingeleverd worden.

Het aanvraag formulier vindt u hier  >>>>  Aanvraag  


Hier vindt u de Artery privacy verklaring.