Kunstenaars vanaf 18 jaar die zich willen aansluiten bij Artery kunnen lid worden na ballotage.

Deze verloopt meestal in twee ronden.

Eerst wordt het werk bekeken aan de hand van de website of ingestuurde foto's.

Daarna volgt eventueel een gesprek, dit gesprek duurt ongeveer een uur.

Een aantal Artery-kunstenaars bekijken het werk, daarbij letten ze naast originaliteit, kwaliteit, zeggingskracht, ook of er samenhang, ontwikkeling en vernieuwing binnen het werk te zien is en of er qua diversiteit binnen Artery iets toegevoegd zal worden.

Binnen enkele dagen hoort u de uitslag.

De ballotageprocedure is kosteloos.

Contributie: 30 euro per jaar.

Op verzoek kunt u een kort verslag ontvangen waarin de beoordeling gemotiveerd wordt.

Hier vindt u de Artery privacy verklaring.

Het aanvraag formulier vindt u hier  >>>>  Aanvraag