PRIVACY VERKLARING

 

Informatie over ArteryKC

KvK nummer: 54860202

Tel.nr: 070 3603997

 

1 De secretaris van ArteryKC bewaart de volgende persoonlijke gegevens van de leden:

- voor- en achternaam

- adres

- telefoonnummer/s

- e-mail adres/sen

Deze gegevens, opgeslagen in Nederland en beschermd door beveiligings-software, dienen om communicatie vanuit het bestuur met de leden en tussen de leden onderling mogelijk te maken. Voor dit laatste doel verspreidt het bestuur onder de leden regelmatig een lijst van telefoonnummers en e-mail adressen van alle leden. Bij verzending van e-mails alleen gericht aan alle of een aantal leden kunnen de e-mail adressen van de (betreffende) leden voor alle geadresseerden zichtbaar zijn.

De gegevens worden niet gedeeld met personen of instanties buiten Artery, behalve in gevallen waar dat wettelijk verplcht is.

 

2. Bij aanmelding voor ballotage, gericht aan het bestuur, worden de volgende gegevens tijdelijk opgeslagen:

- naam

- adres

- geboortejaar

- atelieradres

- telefoonnummer/s

- e-mail adres/sen

- website

- discipline/s, materialen, technieken

- exposities

- motivatie om lid te worden

- lidmaatschap andere kunstenaarsgroepen.

Deze gegevens dienen om de ballotage efficiënt te laten verlopen en zijn in eerste instantie alleen ter inzage van het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor ballotages. De ballotage-groep bestaande uit vijf leden van Artery bekijkt de website (of ander aangeleverd materiaal) van het aspirant-lid en krijgt bij een positief oordeel daarover inzage in het formulier. De ballotage-groep kan indien nodig de hulp inroepen van één of meer leden die gespecialiseerd zijn in de discipline van het aspirant-lid; zij krijgen alleen het website-adres.

De gegevens worden door het bestuur bewaard zolang als nodig is voor de ballotage-procedure, en na afronding daarvan gewist; bij aanname van het aspirant-lid worden de onder punt 1 hierboven genoemde gegevens bewaard.

 

3. Op de website van ArteryKC staan:

- informatie over en foto’s van werken aangeleverd door de leden voor hun eigen pagina

- gegevens van tentoonstellingen waaraan leden deelnemen of hebben deelgenomen

- foto’s van Artery evenementen, waar leden op afgebeeld kunnen zijn.

Deze openbaar toegankelijke gegevens dienen tot PR. Het aanleveren van genoemde gegevens en materiaal houdt in dat het betreffende lid toestemming geeft voor openbaarmaking ervan via de Artery website.


4. Inlichtingen- en bezwaarprocedure

Wilt u meer informatie over de inhoud van de over u bewaarde gegevens, of wilt u bezwaar maken tegen de bovengenoemde opslag of verspreiding van bepaalde gegevens, of wilt u bepaalde gegevens gerectificeerd zien, dan verzoeken wij u dit per post of e-mail te laten weten aan de secretaris, die binnen 1 maand zal reageren. Hieraan zijn geen kosten verbonden, tenzij het om een “kennelijk ongegrond of buitensporig” verzoek gaat, waarvoor adminstratiekosten in rekening worden gebracht.